HomeServicesServices

Čustvena inteligentnost je vedno bolj zaželena kompetenca. Lahko jo razvijamo in s tem izboljšamo osebno zadovoljstvo ter odnose z drugimi. Čeprav vsi rastemo skozi življenjske izkušnje, pa je dobrodošla tudi spodbuda od zunaj. V obliki močnih delavnic, kjer najprej pridobimo uvid v lasten način razmišljanja in delovanja. Nato pa v varnem, sproščenem okolju vadimo pristope, ki prinašajo boljši učinek.

Vlaganje v psihološko varnost: ali se splača? Ali lahko uresničujem svoje želje in potrebe, ne da bi me kdo obsojal? Ali so sogovorniki hvaležni, če opozorim na napake in pomanjkljivosti? Ali delam v okolju, kjer sem cenjen kot človek? Če ste na vprašanja odgovorili z »da«, potem verjetno delate in živite v okolju, kjer je poskrbljeno za vašo psihološko varnost. Kar je blagodejno za vaše počutje, pozitivno vpliva tudi na organizacijo in ljudi okoli vas. Psihološka varnost se splača. Gradi se postopoma, s krepitvijo zaupanja, iskreno komunikacijo in empatijo v medsebojnih odnosih. Celoten proces lahko pospešimo z majhnimi spremembami v komunikaciji in načinu razmišljanja. In s tem vplivamo, vodimo in motiviramo kot sodelavec, vodja ali starš.

Delavnico lahko za vaše podjetje in vaše zaposlene pripravimo po naročilu in jo časovno ter vsebinsko prilagodimo vašim izzivom.

Naučili se boste:

 • kaj se spreminja, ko se brišejo meje med delovnim in zasebnim življenjem;
 • kaj lahko naredim za večje medsebojno zaupanje pri delu in v zasebnem življenju;
 • zakaj je v zahtevnih časih tako težko biti drzen, kreativen in proaktiven;
 • kako lahko z majhnimi spremembami v komunikaciji pozitivno vplivam na ljudi;
 • kako lahko spodbujam napredek na področjih, kjer imajo posamezniki največji potencial.

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • vodje, ki si želijo okrepiti povezanost v timu;
 • kadroviki, ki načrtujejo razvojne aktivnosti v podjetju;
 • zaposleni, ki želijo bolje razumeti svoj način delovanja.

Metode dela:

Predlagane vsebine so predvidene za delavnico, ki traja 4 pedagoške ure s 15‐minutnim odmorom.

Delavnico lahko izvedemo v živo ali v spletnem okolju. Digitalno okolje za izvedbo spletne delavnice izberemo v dogovoru z naročnikom (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex Meetings ,…).

Delavnica poteka z enim ali po potrebi (veliko število udeležencev) dvema izkušenima moderatorjema. Zasnovana je tako, da spodbudi individualno refleksijo udeležencev, in sicer z uporabo sodobnih digitalnih orodij. Zaradi tega je delavnica precej interaktivna. Udeleženci bodo izmenjali izkušnje, delili dobre prakse, trener pa bo povedano nadgradil s strokovnimi vsebinami in lastnimi izkušnjami. Izvedli bomo demonstracijo novih veščin in spodbudili udeležence k iskanju kreativnih rešitev. Delavnico bomo zaključili z viri in orodji, ki lahko pomagajo pri nadaljnjem razvoju veščin vodenja v negotovem okolju.

Okvirni program delavnice:

 • Kako razumeti psihološko varnost z vidika miselne, čustvene in telesne ravni?
 • Formula zaupanja: (kredibilnost + zanesljivost + povezanost) / osredotočenost nase.
 • Kako načrtovati delovno okolje, ki podpira psihološko varnost?
 • Kakšno okolje spodbuja aktivnost, kakšno okolje pa aktivnost zavira?
 • Sprejemanje odgovornosti za ljudi in cilje.
 • Razvoj osebnih virov in osebne moči za delovanje v negotovih situacijah.
 • Kako razviti osredotočenost na močne točke?
 • Kako voditi naprej usmerjen pogovor (angl. feed forward meeting)?

 

NAROČITE DELAVNICO

Čeprav se rodimo z različnimi preddispozicijami, nihče ne more napovedati, do kod lahko s predanostjo razvijemo svoje potenciale. Prav nihče. Za napredek na katerem koli področju potrebujemo razvojno miselnost (angl. growth mindset). Da si znamo razložiti napake v novi luči in vztrajati kljub oviram

Trenutne okoliščine ob soočanju s korona virusom prinašajo negotovost na številnih področjih. Ljudje pa smo bitja, ki težijo k predvidljivosti, varnosti in strukturi. Kako s čim manj nevšečnosti prebroditi to obdobje?

Z delom od doma smo se v intenzivnejši obliki srečali zaradi izrednih okoliščin, toda prav lahko se zgodi, da se bo tak način dela ponekod ohranil tudi kasneje. Kako učinkoviti smo pri tem in kako lahko to izboljšamo?

V marcu 2020 ponovno organiziramo težko pričakovano delavnico o oblikovanju ocenjevalnih centrov. Na njej vas bomo uvedli v skrivnosti oblikovanja nalog in moderiranja celotne preizkušnje. Se nam boste pridružili?

Ocenjevalni center je ena izmed najučinkovitejših metod za selekcijo in razvoj kadrov. Ustrezno oblikovane praktične naloge nudijo dragocene informacije o kompetencah udeležencev. Zaradi večkratnega preverjanja različnih kompetenc z več ocenjevalci so za metodo značilne visoka zanesljivost, veljavnost in objektivnost.

Prednosti ocenjevalnega centra je precej, vendar organizacije pogosto odvrne njegova cena. Ta je precej nižja, če ocenjevalni center izvedete v lastni režiji, s svojimi strokovnjaki.

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • Zaposleni na kadrovskem področju, še posebej tisti, ki se ukvarjajo s selekcijo in z razvojem zaposlenih.
 • Svetovalci v kadrovskih podjetjih.
 • Vodje, ki razmišljajo o praktičnih preizkusih pred zaposlitvijo.

Naučili se boste

V delavnici bomo razkrili skrivnosti uspešnih ocenjevalnih centrov. Naučili se boste:

 • oblikovati različne tipe praktičnih nalog ocenjevalnega centra.
 • načrtovati celotno logistiko ocenjevalnega centra: urnike, gradivo, izbiro ocenjevalcev, ocenjevalne liste, moderiranje preizkušnje;
 • izpeljati preproste ocenjevalne centre, če imate omejene finančne in kadrovske vire;
 • usklajevati ocene različnih ocenjevalcev;
 • udeležencem podati povratno informacijo, ki bo temeljila na ugotovljenem vedenju.

Po zaključeni delavnici boste znali izvesti ocenjevalne centre srednje kompleksnosti. Metoda vam bo v pomoč pri različnih kadrovskih odločitvah, med drugim tudi za:

 • selekcijo zunanjih ali notranjih kandidatov za vodstvena in strokovna delovna mesta;
 • ugotavljanje razvojnih potreb zaposlenih;
 • razvoj kompetenc zaposlenih.

Delavnico organiziramo v odprti obliki in se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ter v prilagojeni obliki za podjetja in njihove zaposlene.

Metode dela

V delavnici prevladuje izkustveno delo, med katerim boste v timih oblikovali naloge, sestavljali ocenjevalne liste, vodili preizkušnje, ocenjevali kompetence in podajali povratne informacije o rezultatih preizkušnje. Zaradi poglobljenega dela bomo v delavnico sprejeli največ 12 udeležencev.

Okvirni program delavnice

Delavnica poteka tri dni, in sicer med 9.00 in 15.00 z vmesnimi odmori. Izvajamo jo v Primerinih novih izobraževalnih prostorih v središču Ljubljane, na Rimski cesti 6.

1. dan: 3. 3. 2020

 • Primeri ocenjevalnih centrov.
 • Analiza delovnih mest in priprava kompetenčnega profila za preučevanje v ocenjevalnem centru.
 • Primeri nalog v ocenjevalnem centru: skupinske in individualne naloge, igre vlog, pisne, analitične in predstavitvene naloge.
 • Matrika opazovanih kompetenc in najprimernejših nalog za posamezno kompetenco.
 • Iskanje informacij in navdiha za oblikovanje nalog.
 • Načrtovanje urnika ocenjevalnega centra.

2. dan: 4. 3. 2020

 • Oblikovanje natančnih navodil za udeležence, napotkov za ocenjevalce in pomožnega gradiva.
 • Priprava ocenjevalnih listov in opazovalnih shem.
 • Moderiranje preizkušnje.
 • Trening opazovanja vedenja.
 • Usklajevanje ocen več ocenjevalcev za zagotavljanje točnosti in konsistentnosti ocen.
 • Izvedba ocenjevalnega centra z minimalnimi časovnimi in kadrovskimi vložki.
 • Podajanje povratnih informacij udeležencem na osnovi opaženega vedenja.

3. dan: 12. 3. 2020

Tretji dan je namenjen dejanski izvedbi ocenjevalnega centra. Udeleženci vašega ocenjevalnega centra bodo predvidoma študentje. Do tretje delavnice boste pripravili naloge, moderirali preizkušnjo, opazovali vedenje, ocenili kompetence in podali povratne informacije o rezultatih preizkušnje – vse to pod vodstvom dveh izkušenih trenerjev. 

Cena

345 € + DDV za vse tri dni delavnice

10 % popusta za prijave do 7. 2. 2020

15 % popusta za člane Slovenske kadrovske zveze ali člane Društva psihologov Slovenije (do 7. 2. 2020)

15 % popusta za drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije (do 7. 2. 2020)

 

Prijava na dogodek

Na dogodek se najbolj zanesljivo prijavite, če nam pišete na info@skupinaprimera.si. Sporočite nam le imena in priimke udeležencev, vašo organizacijo in kontaktni e-mail.

V kratkem se vam bo javil eden od naših sodelavcev.

Trener

Z vami bo mag. Andrej Juričko, izkušen svetovalec s področja ocenjevanja in razvoja kadrov. Ima večletne izkušnje na področju izbora zunanjih in notranjih kandidatov v mednarodnem podjetju. V Primeri je zadolžen za pomoč podjetjem pri izbiri kadrov, tako s pomočjo kakovostnih zaposlitvenih razgovorov kot psiholoških testov. Njegove strokovne delavnice za kadrovike in vodje so bogate s praktičnimi primeri in drobnimi triki, ki izboljšajo delo.

Uporabite podatke, ki so vam na voljo, za načrtovanje relevantnih kadrovskih procesov in spremljanje njihove učinkovitosti. V Primeri vam bomo pomagali, da bodo podatki postali razumljive informacije o tem, kako naprej.

Izvajamo individualne coachinge, ki so posameznikom in organizacijam v pomoč, da lažje dosegajo želene cilje. Proces coachinga jih spodbudi, da prevzamejo aktivno, a premišljeno vlogo v svojem življenju in s tem učinkoviteje izkoriščajo svoje notranje vire.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium