Sistemske rešitveAnalitika HR

Uporabite podatke, ki so vam na voljo, za načrtovanje relevantnih kadrovskih procesov in spremljanje njihove učinkovitosti. V Primeri vam bomo pomagali, da bodo podatki postali razumljive informacije o tem, kako naprej.

Diagnostika HRM oz. analitika HR je pristop, ki kot ključen vir informacij pri načrtovanju kadrovskih procesov upošteva analize različnih, z zaposlenimi povezanih podatkov. Zlasti uporabna je za raziskovanje manj jasnega dogajanja v organizaciji (npr. upada motiviranosti) in omogoča hitro, učinkovito ali celo preventivno delovanje.

Za kaj pravzaprav gre?

V primeru diagnostike HRM gre za analizo različnih podatkov (npr. število ur prisotnosti na delu, število ur izobraževanja, prihodke od prodaje za oddelek ipd.), ugotavljanje njihove morebitne povezanosti, vpliva, soodvisnosti ter oblikovanje sklepov o vzrokih in posledicah.

Diagnostika HR tako omogoča, da:

  • ugotovimo spremembe v vedenju pri posameznikih ali timih kmalu po tem, ko se pojavijo;
  • na podlagi podatkov sprejemamo ustreznejše kadrovske odločitve;
  • načrtujemo preventivne sisteme;
  • spremljamo učinkovitost ukrepov, osnovanih na analizi;
  • kadrovski oddelek ni samo operativni, pač pa tudi strateški partner vodstva.

Recimo, da bi vas zanimalo, ali izobraževanje, ki se ga zaposleni v vašem podjetju udeležujejo, prispeva k večji učinkovitosti podjetja. V tem primeru bi pregledali povezave med podatki o uspešnosti zaposlenih na posameznem področju v določenem obdobju in podatke o količini časa, ki so ga zaposleni namenili izobraževanju. A tak pristop skriva pasti. Morda so bili nekateri zaposleni večkrat na izobraževanju v prvi polovici leta, v drugi pa so zboleli. Ali pa so morda šli manjkrat na izobraževanje, ker so morali veliko časa nameniti delovnim obveznostim. Morda gredo na izobraževanje, ker je to zanje odmik od delovnega okolja, v katerem ne čutijo več pravega zadovoljstva. Da bi prišli do ustreznih sklepov, moramo preveriti še druge podatke, ki sprva niso vidni.

Analitika nam omogoča tudi načrtovanje opozorilnih sistemov. Za omenjeno dilemo bi lahko na primer pripravili model, ki bi kadrovike opozoril na ključne zaposlene, pri katerih je prišlo do vedenjskih sprememb (npr. nenadno opuščanje izobraževanja, izrazito podaljševanje delovnega časa ipd.). Kadrovski oddelek se na podlagi takih informacij lahko hitro odzove in preveri, kako zadovoljen ali obremenjen je posameznik na delovnem mestu. Z opredelitvijo ustreznih podatkov, njihovo analizo, interpretacijo in s preventivno uporabo se ukvarja diagnostika HRM.

Diagnostika s Primero

V Skupini Primera podjetjem pomagamo, da kadrovske podatke spremenijo v informacije, ki jih lahko uporabijo za reševanje pomembnega kadrovskega problema. Skupaj s podjetjem pregledamo podatke, ki so na voljo, in podjetju svetujemo pri opredelitvi tistih, ki so ključni za razumevanje posameznega pojava (npr. porasta odsotnosti zaradi bolezni). Če je treba, podatke dopolnimo z informacijami, ki jih lahko pridobimo z različnimi orodji (npr. s psihološkim testiranjem, z vprašalniki, ki smo jih razvili sami, vprašalniki, ki jih razvijemo posebej za naročnika). Podatke v naslednji fazi analiziramo in podjetju predstavimo rezultate. Na podlagi analiz skupaj s podjetjem iščemo najustreznejše načine za odpravljanje nastale situacije. Uspešnost ukrepov spremljamo na podlagi potencialnih sprememb ključnih kazalnikov.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium