Razvoj potencialovRazvoj potencialov – GamaIndividulni coaching

Izvajamo individualne coachinge, ki so posameznikom in organizacijam v pomoč, da lažje dosegajo želene cilje. Proces coachinga jih spodbudi, da prevzamejo aktivno, a premišljeno vlogo v svojem življenju in s tem učinkoviteje izkoriščajo svoje notranje vire.

Coaching spodbuja celovito razmišljanje o tematiki, s katero se posameznik ukvarja. Na podlagi močnih vprašanj ga coach usmerja, da pomisli tudi na rešitve, do katerih bi sam težje prišel. Z odpiranjem različnih vidikov tematike coach poveča zavedanje o lastni odgovornosti posameznika, vpletenih čustvih in omejujočih prepričanjih. S coachingom posameznik dobi priložnost, da premaga profesionalno osamljenost in izreče na glas misli, ki jih sicer ne more.

Koristi coachinga za posameznika

Coaching je primeren pristop za tiste, ki si želijo razvoja bodisi na strokovnem področju bodisi v življenju na splošno. Seveda pa morajo biti v to pripravljeni vložiti tudi nekaj lastnega truda. Vključenost v coaching posamezniku namreč omogoča, da pride do uvida in spoznanja o sebi. Pri tem odkriva učinkovitejše strategije razmišljanja in odločanja, kot jih je uporabljal do tedaj. Coach posameznika ne usmerja in mu ne svetuje, pač pa mu z ustreznimi tehnikami omogoča, da se zave svojih možnosti izbire, razvija prožnost v vedenju in preizkuša neznano. Coach verjame v zmožnosti posameznika ter je pripravljen biti njegov partner v razmišljanju in raziskovanju.

Koristi coachinga za organizacijo

Organizacija, ki svojemu zaposlenemu (ali več zaposlenim) omogoči coaching, ne razvija samo tega posameznika. Posameznik, še posebej, če je vodja, ki je zadovoljnejši s sabo, ki je fleksibilen v razmišljanju in odzivanju, prispeva k učinkovitosti tima in s tem uspešnosti organizacije.

Coaching s Primero

Pred začetkom coachinga je zelo pomembno, da s predstavnikom podjetja (z direktorjem, s kadrovskim strokovnjakom) in z udeležencem oz. udeleženci coachinga sprejmemo dogovor o namenu, ciljih in trajanju coachinga. Obseg srečanj z izvajanjem coachinga prilagodimo glede na problematiko, zastavljene cilje in možnosti posameznika ali podjetja. Coachinge izvajamo v naših prostorih na Prešernovi cesti 5 ali na Rimski 6 v Ljubljani. Izvajamo jih psihologi z znanjem s področij coachinga in psihoterapije. Vse znanje kombiniramo pri svojem delu, zato pogosto ne gre za klasična srečanja z izvajanjem coachinga, pač pa za širši pristop k opolnomočenju posameznika.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium