IzpostavljenoRazvoj potencialovTreningiMOČ ČUSTEV PRI DELU: CIKEL DELAVNIC ZA RAZVOJ ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI

Čustvena inteligentnost je vedno bolj zaželena kompetenca. Lahko jo razvijamo in s tem izboljšamo osebno zadovoljstvo ter odnose z drugimi. Čeprav vsi rastemo skozi življenjske izkušnje, pa je dobrodošla tudi spodbuda od zunaj. V obliki močnih delavnic, kjer najprej pridobimo uvid v lasten način razmišljanja in delovanja. Nato pa v varnem, sproščenem okolju vadimo pristope, ki prinašajo boljši učinek.

V delovnem okolju je vedno več tehnologije, digitalizacije in avtomatizacije. Hkrati narašča potreba po pristnih odnosih, pozitivni klimi in delu, ki izpolnjuje. Za opravljanje večine del še vedno potrebujemo socialne veščine. Razvoj socialnih veščin zahteva osebnostno zrelost: zavedanje, kako situacije in odnosi vplivajo name, kako lahko uravnavam stres in močna čustvena stanja, kako bolje razumem druge ter jim pomagam pri soočanju z izzivi.

Strokovnjaki so že pred časom ugotovili, da je čustvena inteligentnost ključna kompetenca za uspešno delo. V obdobju po pandemiji pa njen vpliv le še raste. Zaposleni pričakujejo več od delovnega okolja. Pri delu na daljavo so se zrahljali odnosi in zmanjšala pripadnost organizaciji. V svet dela vstopajo mlajše situacije z drugačnimi pričakovanji. Takšno okolje zahteva senzibilnost vseh ključnih oseb v delovnem procesu: zaposlenih, vodij, kadrovikov. Seveda pa smo še vedno ljudje, zato reagiramo impulzivno, spregledamo pomembne potrebe ali hitimo, ko bi morali poslušati.

V Primeri smo že leta 2016 postavili izhodišča za razvoj čustvene inteligentnosti. Tekom let smo metode močno izpopolnili. Sodelovali smo v mednarodnih projektih, se dodatno izpopolnjevali in izvedli večdnevne delavnice za vodje, zaposlene, svetovalce, trenerje in učitelje. Na koncu smo oblikovali inovativen cikel delavnic, kjer združujemo strokovna znanja ter interaktiven, izkustven pristop. V ciklu delavnic smo teorijo nadomestili z močnimi praktičnimi simulacijami, skupinskim delom in poglobljeno refleksijo.

 • Praktične simulacije uporabljamo v ocenjevalnih centrih. Zaposleni dobijo konkretne izzive, ki jih s sodelovanjem izpeljejo v praksi. Tako neposredno spoznajo, kakšne so njihove kompetence in kje še imajo prostor za izboljšave.
 • Delavniške metode omogočajo interaktivno izkušnjo delavnic. Individualne in skupinske vaje vodijo k razvoju novih veščin in krepijo ustrezne vzorce v medosebnih odnosih.

 

Naučili se boste:

 • kaj pridobite s čustveno inteligentnim pristopom pri delu in v zasebnem življenju;
 • kako nastanejo čustva in kako lahko vplivate nanje;
 • kakšni so vaši subtilni odzivi, ko se soočate z izzivi, in kaj lahko naredite na tem področju;
 • kako biti bolj pozorni na potrebe drugih in priti do bistva problema s poslušanjem in kvalitetnimi vprašanji;
 • kako opolnomočiti posameznike in razvijati njihovo avtonomijo;
 • kako ravnati z odpori in dvigniti motivacijo za soočanje s spremembami;

 

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • vsi, ki jih iskreno zanima delo na sebi;
 • vodje, ki iščejo nove načine za povezanost tima in motiviranje sodelavcev;
 • kadroviki, ki načrtujejo razvojne aktivnosti v podjetju;
 • trenerji, coachi in notranji mentorji, ki želijo učinkovito prenašati svoje znanje na druge.

 

Način izvedbe:

Cikel delavnic zajema tri dni intenzivnega programa. Osnovni program zajema tri delavnice v obsegu šestih pedagoških ur. Priporočamo, da je med delavnicami vsaj teden dni predaha. S tem zagotovimo boljšo refleksijo in udeležencem omogočimo, da vsebine in tehnike preizkusijo v praksi. Tema je kompleksna, zato lahko program razširimo, skrčimo ali vsebinsko prilagodimo.

Zaradi večje povezanosti med udeleženci in praktičnih simulacij izvajamo delavnice v živo. Navedenemu smo prilagodili tudi maksimalno število udeležencev, ki je omejeno na 18 oseb. Delavnice največkrat izvedemo pri naročniku, lahko pa uporabimo tudi Primerine izobraževalne prostore v centru Ljubljane.

 

Okvirni program cikla delavnic:

 1. Delo s čustvi: samozavedanje in regulacija čustev (6ur)
 • Miti in resnice o čustvih.
 • Kako nam čustvena inteligentnost pomaga pri karieri in v zasebnem življenju?
 • Prepoznavanje čustev in telesni zemljevid.
 • Nastanek čustev.
 • Vplivanje na prijetna in manj prijetna čustva.
 • Spreminjanje miselnih prepričanj.
 1. Razumevanje drugih: čuječnost in odkrivanje potencialov (6ur)
 • ABC premagovanja stresa na delovnem mestu.
 • Čuječnost: vpliv na lastno življenje in medosebne odnose.
 • Kaj nam prinese psihološka varnost?
 • Priložnosti za empatijo v delovnem okolju.
 • Krepitev veščin aktivnega poslušanja.
 • Vodenje pogovora za odkrivanje potencialov pri zaposlenih.
 1. Motiviranje drugih: razvoj in delo s spremembami (6ur)
 • Komuniciranje v jeziku razvojne miselnosti.
 • Več kot sendvič: kakovostne povratne informacije.
 • Opolnomočenje zaposlenih: FFI tehnika.
 • Čustveni procesi v času sprememb.
 • Odpori in spremembe: kako vpeljati spremembe v delovno okolje in zasebno življenje?
 • Vzdrževanje novih veščin in razvoj novih rutin.

 

Cena:

190 € + DDV na pedagoško uro (moderiranje enega izkušenega trenerja)

Dodaten 5% popust za zgodnja naročila, in sicer do dneva duševnega zdravja (10. 10. 2022).

 

Izvajalec:

Delavnice izvaja Andrej.

 

Naročite cikel delavnic:

Pošljite povpraševanje na info@skupinaprimera.si ali pokličite +386 40 467 750.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium