TreningiTreningi – BetaMojster ocenjevalno razvojnih centrov

Ocenjevalni center je ena izmed najučinkovitejših metod za selekcijo in razvoj kadrov. Ustrezno oblikovane praktične naloge nudijo dragocene informacije o kompetencah udeležencev.

Ocenjevalni center je ena izmed najučinkovitejših metod za selekcijo in razvoj kadrov. Ustrezno oblikovane praktične naloge nudijo dragocene informacije o kompetencah udeležencev. Zaradi večkratnega preverjanja različnih kompetenc z več ocenjevalci so za metodo značilne visoka zanesljivost, veljavnost in objektivnost.

Prednosti ocenjevalnega centra je precej, vendar organizacije pogosto odvrne njegova cena. Ta je precej nižja, če ocenjevalni center izvedete v lastni režiji, s svojimi strokovnjaki.

 

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • Zaposleni na kadrovskem področju, še posebej tisti, ki se ukvarjajo s selekcijo in z razvojem zaposlenih.
 • Svetovalci v kadrovskih podjetjih.
 • Vodje, ki razmišljajo o praktičnih preizkusih pred zaposlitvijo.

 

Naučili se boste

V delavnici bomo razkrili skrivnosti uspešnih ocenjevalnih centrov. Naučili se boste:

 • oblikovati različne tipe praktičnih nalog ocenjevalnega centra.
 • načrtovati celotno logistiko ocenjevalnega centra: urnike, gradivo, izbiro ocenjevalcev, ocenjevalne liste, moderiranje preizkušnje;
 • izpeljati preproste ocenjevalne centre, če imate omejene finančne in kadrovske vire;
 • usklajevati ocene različnih ocenjevalcev;
 • udeležencem podati povratno informacijo, ki bo temeljila na ugotovljenem vedenju.

 

Po zaključeni delavnici boste znali izvesti ocenjevalne centre srednje kompleksnosti. Metoda vam bo v pomoč pri različnih kadrovskih odločitvah, med drugim tudi za:

 • selekcijo zunanjih ali notranjih kandidatov za vodstvena in strokovna delovna mesta;
 • ugotavljanje razvojnih potreb zaposlenih;
 • razvoj kompetenc zaposlenih.

 

Delavnico organiziramo v odprti obliki in se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ter v prilagojeni obliki za podjetja in njihove zaposlene.

 

Metode dela

V delavnici prevladuje izkustveno delo, med katerim boste v timih oblikovali naloge, sestavljali ocenjevalne liste, vodili preizkušnje, ocenjevali kompetence in podajali povratne informacije o rezultatih preizkušnje. Zaradi poglobljenega dela bomo v delavnico sprejeli največ 12 udeležencev.

 

Okvirni program delavnice

Delavnica poteka tri dni, in sicer med 9.00 in 15.00 z vmesnimi odmori. Izvajamo jo v Primerinih novih izobraževalnih prostorih v središču Ljubljane, na Rimski cesti 6.

 

 1. dan:
 • Primeri ocenjevalnih centrov.
 • Analiza delovnih mest in priprava kompetenčnega profila za preučevanje v ocenjevalnem centru.
 • Primeri nalog v ocenjevalnem centru: skupinske in individualne naloge, igre vlog, pisne, analitične in predstavitvene naloge.
 • Matrika opazovanih kompetenc in najprimernejših nalog za posamezno kompetenco.
 • Iskanje informacij in navdiha za oblikovanje nalog.
 • Načrtovanje urnika ocenjevalnega centra.
 1. dan:
 • Oblikovanje natančnih navodil za udeležence, napotkov za ocenjevalce in pomožnega gradiva.
 • Priprava ocenjevalnih listov in opazovalnih shem.
 • Moderiranje preizkušnje.
 • Trening opazovanja vedenja.
 • Usklajevanje ocen več ocenjevalcev za zagotavljanje točnosti in konsistentnosti ocen.
 • Izvedba ocenjevalnega centra z minimalnimi časovnimi in kadrovskimi vložki.
 • Podajanje povratnih informacij udeležencem na osnovi opaženega vedenja.

 

 1. dan

Tretji dan je namenjen dejanski izvedbi ocenjevalnega centra. Udeleženci vašega ocenjevalnega centra bodo predvidoma študentje. Do tretje delavnice boste pripravili naloge, moderirali preizkušnjo, opazovali vedenje, ocenili kompetence in podali povratne informacije o rezultatih preizkušnje – vse to pod vodstvom dveh izkušenih trenerjev.

 

Cena

345 € + DDV za vse tri dni delavnice

10 % popusta za zgodnje prijave

15 % popusta za člane Slovenske kadrovske zveze ali člane Društva psihologov Slovenije

15 % popusta za drugega in vsakega nadaljnjega udeleženca iz iste organizacije

 

Izvedba

V kratkem bomo organizirali delavnico odprtega tipa, in sicer v Primerinih novih izobraževalnih prostorih v središču Ljubljane, na Rimski cesti 6. Če bi želeli delavnico organizirati za podjetje, nas obvestite že danes.

 

Izvajalec

Delavnice izvajata Andrej in Blanka.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium