TreningiTreningi – BetaOdprtost za razvoj

Notranji, psihološki vidik sprememb je osrednja tema delavnice.

»Spremembe so edina stalnica v življenju« in podobne izjave nas ves čas opominjajo, kako aktualna je tema sprememb v zasebnem in delovnem okolju. Kljub obilici zapisanega pa so spremembe še vedno eden največjih izzivov za vsakogar. Pogosto pozabljamo, da gre za intimen proces, v katerem imajo čustva prednost pred razumom.

Notranji, psihološki vidik sprememb je osrednja tema delavnice. Udeležencem omogoča poglobljen uvid v sedanji način spoprijemanja s spremembami. Skozi konkretne izkušnje jih vodi k lažjim načinom prilagajanja na spremembe in h kakovostnim pristopom za uvajanje sprememb.

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • Vodje, ki se pri svojem delu soočajo tako s sprejemanjem kot tudi z uvajanjem sprememb.
 • Vodje kompleksnih projektov, ki prinašajo spremembe v ustaljenem načinu dela.
 • Zaposleni v organizacijah, ki se soočajo z večjimi spremembami organizacijske kulture.
 • Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z usposabljanjem in razvojem veščin.
 • Vsi, ki v delavnici vidijo priložnost za osebnostni razvoj.

Delavnico organiziramo v odprti obliki in se lahko prijavijo vsi zainteresirani, ter v prilagojeni obliki za podjetja in njihove zaposlene.

Naučili se boste:

 • prepoznati lastne čustvene in vedenjske odzive pri spoprijemanju s spremembami in z večjimi izzivi;
 • novih veščin spoprijemanja s spremembami;
 • pristopov za aktivno vključevanje zaposlenih v proces sprememb;
 • tehnik za boljše medsebojno sodelovanje v obdobju sprememb;
 • pristopov za spoprijemanje z odporom ob soočanju s spremembo;
 • komunikacije in dela z ljudmi v različnih fazah uvajanja spremembe;
 • pripraviti načrt za uvajanje konkretne spremembe.

Metode dela

Delavnica je intenzivna in dinamična. Način podajanja vsebine je izrazito izkustven, kar omogoča močno refleksijo in razmislek o ustaljenih vzorcih dela.

Manjša skupina (do 16 udeležencev) omogoča, da je več časa posvečenega posamezniku in da se ustvari varen prostor za deljenje idej. Še vedno pa vključuje dovolj udeležencev, da izkoristimo prednosti večjih skupin, njihovo znanje in izkušnje.

Okvirni program delavnice

Glede na kompleksnost teme priporočamo izvedbo v dveh dneh, in sicer v obsegu sedmih pedagoških ur na dan.

 1. dan:
 • Moj odnos do sprememb.
 • »Growth mindset« ali »fixed mindset« – kateri mi je bliže?
 • Spoprijemanje z izzivom (simulacija).
 • Tri območja učenja (območje udobja, območje rasti, območje panike) in prehajanja med njimi.
 • Čustva in razum v procesu sprememb.
 • Odpor do sprememb: skriti znaki in njihov vpliv na vedenje.
 • Posameznik v procesu sprejemanja pozitivnih in neprijetnih sprememb.
 • Iskanje virov prožnosti in moči pri spoprijemanju s spremembami in z izzivi.
 • Vpliv medsebojnih odnosov v procesu sprememb.
 1. dan:
 • Uvajanje sprememb: kaj spremeni pozicija moči?
 • Vitezi in kralji: simulacija uvajanja spremembe v timu sodelavcev.
 • Ko sprememba uspe – dejavniki uspešnega uvajanja sprememb.
 • Iskanje zaveznikov med »inovatorji« in metode za prepričevanje »zamudnikov«.
 • Komunikacija in vodenje v obdobju sprememb.
 • Integracija sprememb v vsakodnevne aktivnosti.
 • Akcijski načrt za uvajanje spremembe x v organizacijsko enoto.
 • Povzetek ključnih ugotovitev in zaključek.

Cena

180 € / pedagoška ura + DDV

Glede na specifike posameznega podjetja, se lahko cena delavnice po naročilu tudi razlikuje od navedene.

Izvedba

Delavnica je lahko izpeljana samostojno, lahko je del daljšega cikla delavnic ali pa uvod v obsežnejši projekt sprememb v organizaciji. O načinu izvedbe in ceni se dogovarjamo individualno z naročnikom.

V kratkem bomo organizirali delavnico odprtega tipa, in sicer v Primerinih novih izobraževalnih prostorih v središču Ljubljane, na Rimski cesti 6. Če bi želeli delavnico organizirati za podjetje, nas obvestite že danes.

Izvajalec

Delavnice izvaja Andrej.

KONTAKTIRAJTE NASStopite v stik z nami

Obiščite našo agencijo, preprosto pošljite e-pošto kadarkoli želite ali nas enostavno pokličete:
Naslova:
Prešernova 5
Rimska 6
1000 Ljubljana
+386 1 320 28 43
info@skupinaprimera.si

  KONTAKTStopite v stik z nami
  Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
  NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
  https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
  POVEZAVENe spreglejte
  KONTAKTStopite v stik z nami
  Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
  NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
  https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
  POVEZAVENe spreglejte
  Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

  Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

  Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium