Sistemske rešitveSistemske rešitve - AlfaPristop HR pri odpravljanju težav

Omogočite zaposlenim, da sooblikujejo procese in rešitve v podjetju. Ne samo, da boste na ta način prišli do učinkovitih rešitev, ampak boste dobili tudi zavzete zaposlene, ki bodo pripravljene novosti lažje uresničevali.

Ljudje smo bolj odprti do sprememb, v katerih načrtovanje smo vključeni. Take rešitve so nam bližje, ker zajemajo tudi naše mnenje. Bolje razumemo, zakaj so take, kot so. Ko smo jih sooblikovali, smo jih hote ali nehote vzeli tudi vsaj malo za svoje.

V Skupini Primera verjamemo, da je vključevanje, transparentnost in soustvarjanje ključno, kadar pripravljamo svetovalne projekte v podjetjih. Na podlagi izkušenj smo oblikovali unikaten pristop k reševanju izzivov. Celotni proces je predstavljen v nadaljevanju.

 1. DOLOČANJE IZZIVA
 2. OPREDELITEV NAČRTA
 3. SOUSTVARJANJE PREDLOGOV
 4. TESTIRANJE REŠITEV
 5. OPOLNOMOČENJE UDELEŽENCEV
 6. PODPORA ORGANIZACIJI

 

 1. DOLOČANJE

V Primeri najprej pozorno prisluhnemo izzivom, s katerimi se organizacija in njeni zaposleni soočajo. Zanimajo nas značilnosti podjetja, odprti smo za njegove posebnosti. Ob tem skušamo prepoznati tisto, kar je v ozadju predstavljenih izzivov. Želimo začutiti, kako je biti v čevljih zaposlenega. Včasih je za to dovolj eno srečanje, spet drugič se je treba srečati večkrat. Včasih je razumevanju ozadja namenjena celotna prva delavnica. V tem primeru organiziramo delavnico z različnimi zaposlenimi, da problem osvetlimo iz različnih zornih kotov in tako bolje opredelimo, kaj je tisto, kar je ključno.

 1. OPREDELITEV

V drugi fazi pridobljene informacije in izkušnje prelijemo v načrt dela s predlogom aktivnosti in časovnico. Ker upoštevamo specifike podjetja, je ta načrt vedno ukrojen po meri uporabnika. Razširjen je na področjih, ki jim je smiselno nameniti več časa in prostora, ter strnjen tam, kjer so zadeve jasnejše.

 1. SOUSTVARJANJE

Soustvarjanje je osrednji element pristopa HR. Sistemske in celovite kadrovske rešitve gradimo iz perspektive tistih, ki se najmočneje soočajo s problemi. Zaposlene vključujemo na različne načine. Najpogosteje izvajamo intervjuje in organiziramo delavnice, v katerih se srečajo različni zaposleni, si izmenjajo mnenje in soustvarjajo rešitve. Z vključevanjem zaposlenih pridemo do inovativnih rešitev, ki so zanje relevantne.

 1. TESTIRANJE

Skupaj z zaposlenimi že kmalu po nastanku preverjamo rešitve. To nam omogoča, da jih skupaj tudi hitro preoblikujemo ali pripravljamo nove, ustreznejše. Pri obsežnih projektih končne predloge vrednotimo samo z odločevalci. V vsakem primeru vse soudeležene obveščamo o rešitvah, ki nastajajo, in razlogih zanje.

 1. OPOLNOMOČENJE

Zaposlene v podjetju, vodje, kadrovske strokovnjake, notranje trenerje okrepimo z znanjem, ki ga bodo potrebovali za prenos rešitev v življenje. V ta namen izvedemo treninge, delavnice ali coachinge. Prizadevamo si, da z našim sodelovanjem s podjetjem nastane okolje, ki podpira nove rešitve.

 1. PODPORA

Podjetju ali organizaciji ostajamo na voljo vseskozi po zaključenem projektu, bodisi za dodatne izzive, povezane s preteklim projektom, za njegovo nadgradnjo ali razvoj na drugih področjih.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium