Sistemske rešitveSistemske rešitve – BetaUsmerjanje procesov v podjetju

Kadar se soočate s pomembnimi strateškimi odločitvami, potrebujete inovativne rešitve ali bi se želeli reševanja problemov lotiti na drugačen način, vas v skupini Primera pri tem lahko podpremo z moderiranjem procesov.

V Skupini Primera smo zaposleni psihologi z znanjem s področij moderiranja, coachinga in terapije. Ta znanja in veščine nam omogočajo, da podjetjem pomagamo pri soočanju z izzivi tudi na širših organizacijskih, ne samo kadrovskih področjih. Gre za veščine odkrivanja potencialov, ki so v podjetju, in usmerjanja v procesu kreiranja najustreznejših rešitev. Naš sistem usmerjanja procesov se je izkazal kot posebej dobrodošel in učinkovit, kadar se organizacije soočajo s pripravo novih strategij, želijo v pripravo rešitev vključiti širši nabor deležnikov ali se spoprijemajo z večjimi organizacijskimi spremembami.

Skupina Primera se lahko v usmerjanje procesov vključi na različnih ravneh. Najučinkoviteje je, da podjetjem pomagamo že pri vzpostavitvi ekipe sodelavcev, ki bodo predstavljali ključne nosilce procesa v organizaciji. Ekipo nato usmerjamo, da načrtuje proces, ki je vključujoč, transparenten in ciljno usmerjen. Pomagamo ji z moderiranjem skupinskih aktivnosti (brainstorminga, delavnic, srečanj) in jo s kombinacijo coachinga opolnomočimo, da rešitve ali ukrepe privede do epiloga.

Če ste se znašli pred izzivom, pa niste prepričani, ali vam lahko pomagamo, to najlažje preverite tako, da z nami navežete stik.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium