TreningiTreningi - AlfaRAZVOJNA MISELNOST (angl. growth mindset)

Čeprav se rodimo z različnimi preddispozicijami, nihče ne more napovedati, do kod lahko s predanostjo razvijemo svoje potenciale. Prav nihče. Za napredek na katerem koli področju potrebujemo razvojno miselnost (angl. growth mindset). Da si znamo razložiti napake v novi luči in vztrajati kljub oviram

Razmislite, v kolikšni meri se zaposleni in vodje v vašem podjetju strinjajo ali ne strinjajo z naslednjimi izjavami, ki jih je pripravila raziskovalka pozitivne psihologije Carol Dweck: (1) Vaša inteligentnost je nekaj zelo osnovnega o vas, česar ne morete bistveno spremeniti; (2) Lahko se naučite novih stvari, ne morete pa dejansko spremeniti, kako inteligentni ste; (3) Ne glede na to, koliko inteligentnosti imate, jo lahko vedno vsaj nekoliko spremenite; (4) Vedno lahko znatno spremenite to, kako inteligentni ste. Stališča o teh preprostih trditvah imajo globok vpliv na vašo organizacijsko kulturo, produktivnost in inovativnost v podjetju.

Prvi dve trditvi se nanašata na fiksno miselnost. Fiksna miselnost ustvarja potrebo po stalnem dokazovanju. Ljudje se začnejo bati izzivov in razvrednotijo trud. Težko sprejemajo povratno informacijo ter prikrivajo napake, branijo se odgovornosti. Prepričani so, da vsaka situacija terja od njih potrditev sposobnosti. Drugi dve trditvi se nanašata na razvojno miselnost. Razvojna miselnost temelji na prepričanju, da so naše osnovne lastnosti nekaj, kar lahko s svojimi prizadevanji uspešno gojimo. Ta miselnost ljudem omogoča rast tudi v najzahtevnejših časih v svojem življenju. Vztrajajo pri reševanju najtežjih delovnih izzivov, sprejemajo napake, iščejo povratne informacije in pomoč. Redki ljudje so povsem na eni ali povsem na drugi skrajnosti. Imajo pa vsi, ki kakor koli delajo na področju razvoja ljudi (vodje, kadroviki, učitelji, starši) veliko odgovornost spodbujati razvojno miselnost, če želijo uživati kakovostne sadove dela.

Čeprav se rodimo z različnimi preddispozicijami, nihče ne more napovedati, do kod lahko s predanostjo razvijemo svoje potenciale. Prav nihče. Za napredek na katerem koli področju potrebujemo razvojno miselnost (angl. growth mindset). Da si znamo razložiti napake v novi luči in vztrajati kljub oviram.

Naučili se boste:

 • kako se razvojna in fiksna miselnost kažeta pri delu in v zasebnem življenju;
 • kakšna je narava inteligentnosti in možganov ter zakaj je to pomembno vedeti v podjetjih;
 • kakšno spiralo poslovnega in zasebnega razvoja sprožata razvojna in fiksna miselnost;
 • kateri so najbolj pogosti miti o razvojni miselnosti;
 • kako lahko krepimo razvojno miselnost pri posamezniku, v timu in na ravni celotnega podjetja.

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • timi, ki verjamejo v stalni napredek;
 • vodje, ki želijo skrbeti za dobrobit svojih sodelavcev;
 • kadroviki, ki načrtujejo razvojne aktivnosti v podjetju;
 • trenerji, coachi in notranji mentorji, ki želijo učinkovito prenašati svoje znanje na druge.

Metode dela:

Predlagane vsebine so predvidene za delavnico, ki traja 4 pedagoške ure s 15‐minutnim odmorom.

Delavnico lahko izvedemo v živo ali v spletnem okolju. Digitalno okolje za izvedbo spletne delavnice izberemo v dogovoru z naročnikom (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex Meetings ,…).

Delavnica razbija mit stroge ločenosti med zasebnim in poslovnim življenjem, saj razvojna miselnost vpliva na različne plati delovanja ljudi. Tako z razvojno miselnostjo ne postanemo le bolj podporni vodja ali sodelavec, temveč tudi starš in partner. Delavnica poteka z enim ali po potrebi (veliko število udeležencev) dvema izkušenima moderatorjema. Zasnovana je tako, da spodbudi razmislek o različnih področjih delovanja udeležencev. Udeleženci bodo izmenjali izkušnje, delili dobre prakse, trener pa bo povedano nadgradil s strokovnimi vsebinami in lastnimi izkušnjami. Podali bomo številne primere in iskali kreativne rešitve problemov. Delavnico bomo zaključili z viri in orodji, ki lahko pomagajo pri nadaljnjem poslovnem in osebnem razvoju.

Okvirni program delavnice:

 • Razvojna miselnost (angl. growth mindset) in fiksna miselnost (angl. fixed mindset) v delovnem ter zasebnem okolju.
 • Narava možganov v povezavi z učenjem.
 • Vloga notranjega dialoga pri oblikovanju naših prepričanj.
 • Komunikacija, ki podpira razvojno miselnost.
 • Povezanost psihološke varnosti in razvojne miselnosti.
 • Kako lahko kot posameznik gojim razvojno miselnost v svojem zasebnem in poslovnem mikrookolju?
 • Kako lahko krepim razvojno miselnost pri drugih?
 • Kako lahko razvojno miselnost podpiramo kot tim in kako na ravni celotnega podjetja?

 

NAROČITE DELAVNICO

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium