Odkrivanje potencialovReferencePregled kadrovskih potencialov

28 oktobra, 2019
Upravljanje talentov in ključnih kadrov
  • Srednje veliko podjetje, prevajalstvo
  • Izvedba: 2017

Vodstvo podjetja je želelo izvedeti, kateri so potenciali zaposlenih za prevzem vodstvenih nalog in kompleksnejših projektov. Projekt smo razvili v več faz:

  • Določitev kompetenc prihodnosti: z ožjim vodstvom podjetja smo izvedli delavnico za razmislek o tem, katere sveže kompetence bodo v podjetju potrebovali v prihodnosti.
  • Karierni pogovori: v kariernih pogovorih so sodelovali vsi zaposleni, vodili pa smo jih v Primeri skupaj z ožjim vodstvom podjetja. Pogovori so bili strukturirani in so zajemali pogovor o kompetencah, preteklih projektih in načrtih zaposlenih.
  • Psihološko testiranje: zaposlenim je bilo omogočeno psihološko testiranje; izvedli smo ga za tiste, ki so to želeli.
  • Povratne informacije zaposlenim: zaposleni, ki so se udeležili psihološkega testiranja, so prejeli povratno informacijo o rezultatih pogovora s psihologom.
  • Povratne informacije vodstvu: med kariernimi pogovori, po njih in po psihološkem testiranju smo izvajali redne evalvacijske sestanke z ožjim vodstvom podjetja za poročanje o potencialih za vodstvena dela in kompleksne projekte.
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium