Odkrivanje potencialovOdkrivanje potencialov - AlfaHoganovi vprašalniki

Za potrebe selekcije ali razvoja omogočamo uporabo vprašalnikov Hogan v slovenskem jeziku. Ti so na svetovni ravni med najbolj uveljavljenimi instrumenti za ocenjevanje zaposlenih. Izpolnjevanje poteka v spletu, rezultate pa interpretiramo za to usposobljeni psihologi.

Jeseni 2019 smo v Primeri prevzeli zastopništvo za Hoganove osebnostne vprašalnike na slovenskem trgu. Gre za znanstveno podprte psihološke pripomočke z več kot 25-letno tradicijo. Vprašalniki so na svetovni ravni med najbolj uveljavljenimi instrumenti za ocenjevanje zaposlenih. Prilagoditev za slovenski trg je bil obsežen projekt, pri katerem smo sodelovali z regionalnim zastopnikom Asystems, uglednim prevajalskim podjetjem in založnikom v ZDA.

Uporaba Hoganovih vprašalnikov

S Hoganovimi vprašalniki si pomagamo pri selekciji zaposlenih. Še pogosteje pa jih uporabljamo za razvojne namene, pri odkrivanju vrzeli med dejanskimi in želenimi kompetencami. Merijo namreč več dimenzij, ki so pomembne za kakovostno delo na zahtevnih delovnih mestih (npr. pri vodenju, prodaji).

Celotno testiranje je mogoče izvesti brez prisotnosti psihologa. Kandidati prejmejo po e-pošti povezavo do vseh potrebnih informacij za izpolnjevanje vprašalnikov. Ker je posamezni vprašalnik precej obsežen, lahko reševanje kadarkoli prekinejo in nadaljujejo ob zanje ugodnem času. Rezultate testiranja interpretira posebej usposobljeni psiholog.

HPI (Hogan Personality Inventory)

HPI vsebuje 240 postavk, ki opisujejo »svetlo stran« osebnosti – torej delovanje osebe v optimalnih okoliščinah. Teoretično ozadje vprašalnika tvorita socioanalitična teorija in model Velikih 5. Odgovori se združujejo v sedem ključnih dimenzij, ki so pomembne za uspeh v karieri (npr. sistematičnost, ambicioznost, medosebne spretnosti …). Reševanje vprašalnika je preprosto in od kandidata zahteva 15–20 minut časa. Z rezultati izvemo, kako se bo posameznik vedel v različnih delovnih situacijah, katere so njegove močne točke in s katerimi izzivi se bo najpogosteje soočal na delovnem mestu.

HDI (Hogan Development Survey)

Vprašalnik HDI je pomemben prispevek k prepoznavanju manj razvitih področij. Opisuje namreč »temno stran« osebnosti – lastnosti, ki pridejo do izraza, ko se posameznik znajde v težavnih okoliščinah. Napačna izbira vedenja lahko poruši odnose in zamaja ugled posameznika. Pomembno je, da se posameznik zaveda svojih lastnosti, še preden neustrezno reagira. Vprašalnik vsebuje 168 oblik vedenja. Od 15- do 20-minutno reševanje pokaže rezultate pri enajstih ključnih dimenzijah (npr. razdražljivosti, arogantnosti, nesamostojnosti …), ki jih običajno ni v drugih vprašalnikih osebnostnih lastnosti.

MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory)

Vprašalnik MVPI se nanaša na »skriti del« osebnosti. Zajema temeljne vrednote, motive in interese, h katerim stremimo tako pri delu kot tudi v zasebnem življenju. Rezultati so koristni za vodjo, saj je zaposlene lažje motivirati, kadar vemo, kaj si v resnici želijo. Na drugi strani posamezniki pridobijo informacije, ki so jim v pomoč pri izboljšanju rezultatov, delovnega zadovoljstva in načrtovanju kariere. Odgovori glede 200 postavk so prikazani za deset ključnih dimenzij (moč, varnost, zaslužek …). Reševanje tega vprašalnika zahteva 15–20 minut časa.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium