Odkrivanje potencialovOdkrivanje potencialov – BetaRazvojni ocenjevalni center

Razvojni ocenjevalni center je najkompleksnejša in najzanesljivejša metoda za ocenjevanje kadrov in posameznikov. Za vas lahko ocenjevalne centre izvedemo mi ali pa vas naučimo, kako jih lahko v vašem podjetju izvajate sami.

Razvojni ocenjevalni center je najkompleksnejša in najzanesljivejša metoda za ocenjevanje kadrov. Sestavlja ga več praktičnih izzivov. Pri njihovem reševanju udeleženci kažejo vedenje, na podlagi katerega sklepamo o razvitosti kompetenc, ki so pomembne za uspešno delo. Posebej usposobljeni ocenjevalci pozorno spremljajo dogajanje in se na koncu uskladijo, v kolikšni meri se opažene oblike vedenja ujemajo z želenimi. Razvojni center lahko v Primeri pripravimo in izvedemo za vas ali vas naučimo, da jih izvedete sami.

Kaj je razvojni oz. ocenjevalni center?

Ocenjevalni center (angleško Assessment centre) je ocenjevalni postopek, ki se uporablja predvsem pri selekciji kadrov. Pri metodi ocenjevalnega centra kot podjetje ugotovite, kakšni so potenciali posameznikov in kako le-te uporabiti pri vašem delu. Metoda ocenjevalnega centra se lahko izvaja posamezno, ali v skupinski obliki.

Udeleženci razvojno ocenjevalnega procesa se pri tej metodi srečajo z reševanjem različnih nalog, posebej za to izurjeni ocenjevalci pa jih pri tem opazujejo.

Prednost te metode je ta, da se za razliko od običajnih selekcijskih postopkov pri razvojno ocenjevalnem centru ne osredotočamo samo na pretekle dosežke kandidata za delovno mesto, ampak na dejansko simulacijo kompetenc, ki jih določeno mesto zahteva.

Kakšen je dober ocenjevalni razvojni center

Pri ocenjevalno-razvojnih centrih se posebej posvetimo trem ključnim dejavnikom, ki prinašajo dobre rezultate:

  • Smiselno opredeljene kompetence, ki jih ocenjujemo. Pred začetkom skupaj z naročnikom opredelimo kompetence in vedenje, ki so ključni za uspešno delo. Izbrane kompetence morajo biti take, da jih je mogoče spremljati v tej vrsti preizkusa.
  • Kakovostne naloge. Najzahtevnejši del ocenjevalnega centra so zanimive, življenjske, praktične naloge, iz katerih pridobimo veliko informacij o preučevanih kompetencah.
  • Usposobljena ekipa ocenjevalcev. Spretni ocenjevalci opazijo že majhne spremembe v vedenju kandidatov, svoje opažanje pa znajo pri usklajevanju argumentirano izražati.

Primerini ocenjevalni razvojni center

Naši razvojni in ocenjevalni centri se odlikujejo po prilagajanju naročniku. Vsebino nalog prilagodimo ključnim kompetencam in kontekstu, v katerem posluje podjetje (npr. pri visokotehnoloških podjetjih je več nalog, ki so povezane s tehnološkimi trendi). Udeleženci nalogam, ki so blizu vsakdanjim izzivom, pripisujejo večjo veljavnost.

V zadnjih letih smo izpeljali več kot 60 ocenjevalno-razvojnih centrov, zato razpolagamo z obsežnim naborom nalog. Nekatere naloge v manjši meri prilagodimo, določene pa razvijemo na novo. Na koncu uskladimo seznam 10–15 nalog, ki obsega vse želene kompetence.

Postopek ocenjevalno-razvojnega centra razdelimo v več sklopov. Začnemo z lažjimi skupinskimi nalogami. V naslednjih sklopih se na strukturiran ali ne-strukturiran način izmenjujejo druge naloge. Ko udeleženci zaključijo delo, ocenjevalci razvojnega centra pregledajo rešitve in se uskladijo o opaženih oblikah vedenja. Na podlagi opažanja in drugih ocenjevalnih metod (npr. razgovorov in testov) pripravimo poročilo za naročnika. Razvojni center se običajno zaključi s povratnimi informacijami kandidatu in z načrtovanjem razvojnih aktivnosti.

Organizacijski vidiki ocenjevalnega centra

V razvojnem ocenjevalnem pogosto sodelujejo notranji kadri naročnika, predvsem neposredni vodje in kadroviki. Tako pridobijo informacije iz prve roke, hkrati pa vzpostavijo zaupljivejši odnos do metode. Običajno zadostujejo štirje ocenjevalci, od katerih vsaj enega zagotovi naročnik, drugi pa so Primerini strokovnjaki.

Za preizkušnjo potrebujemo vsaj dva prostora. Najprimernejši so svetli in tehnično opremljeni izobraževalni prostori. Če jih ne zagotovi naročnik, lahko uporabimo Primerine izobraževalne prostore na Rimski 6 v Ljubljani.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium