Razvoj potencialovRazvoj potencialov - AlfaTimski in skupinski coaching

Podjetjem, timom in posameznikom pomagamo, da se lažje soočajo s spremembami. Na podlagi znanja iz psihologije, coachinga in psihoterapije izvajamo timske ali skupinske coachinge, prilagojene izzivom ter značilnostim podjetij.

Pri timskem in skupinskem coachingu člani tima s pomočjo coacha ter povratne informacije skupine razvijajo poznavanje sebe in nove načine odzivanja. S tem ustvarjajo pogoje za večjo medsebojno povezanost in učinkovitejše sodelovanje.

Timski ali skupinski coaching

Udeleženci timskega coachinga so zaposleni, ki intenzivno sodelujejo pri uresničevanju skupnega cilja. Udeleženci skupinskega coachinga so običajno vodje (srednji ali višji menedžment), ki se kot vodje soočajo s podobnimi delovnimi izzivi. Timski coaching večjo težo pripisuje spodbujanju učinkovitosti pri doseganju skupnega cilja. Pri skupinskem coachingu pa je večji poudarek na razvoju posameznega vodje, in sicer na podlagi povratnih informacij in virov skupine, ki jih spretno usmerja coach. Seveda pa tudi timski coaching gradi na razvoju posameznika, njegovih veščinah poslušanja, komuniciranja in sodelovanja.

Kdaj je timski ali skupinski coaching primeren pristop?

  • Kadar se organizacija sooča s potrebo po novi strategiji ali novem pristopu k delu.
  • Kadar se med vodji pojavljajo konflikti.
  • Kadar se pojavi potreba po večji učinkovitosti ekipe.
  • Kadar izgorelost in stiske tima ovirajo njegovo učinkovitost.
  • Kadar timu ne uspeva dosegati zastavljenih ciljev ali jih ne dosega v želenih rokih.
  • Kadar je zaradi organizacijskih sprememb (rasti, združitve, krčenja organizacije) nujna ponovna stabilizacija organizacije.
  • Kadar sicer uspešna ekipa želi napredovati v lastnem razvoju.
  • Kadar kulturne in komunikacijske vrzeli ovirajo potek dela.
  • Kadar prihaja do težav pri sprejemanju odločitev, kar ovira uspešnost podjetja.
  • Kadar raznolikost ovira ekipo, namesto da bi spodbujala njeno uspešnost.

Coachingi v Primeri

Pred začetkom coachinga se sestanemo s predstavnikom podjetja (z direktorjem, s kadrovskim strokovnjakom). Pogovorimo se o problematiki, zastavimo cilje in način dela. Pri tem je pomembno, da jasno opredelimo, kakšni so pričakovani rezultati ob zaključku sodelovanja.

V nadaljevanju sledi dogovorjeno število srečanj s skupino ali timom. Obseg srečanj prilagodimo problematiki in delovnim procesom organizacije. Običajno ni učinkovito, če je teh srečanj manj kot deset in če potekajo manj kot enkrat mesečno. Kadar je to smiselno, je na uvodnem srečanju prisoten tudi predstavnik vodstva.

Vloga coacha

Pri timskem ali skupinskem coachingu coach usmerja proces v smeri večjega razumevanja samega sebe in razumevanja drugih. Udeležencem pomaga spoznavati učinke, ki jih imajo drug na drugega in na rezultate. To počne z zastavljanjem močnih vprašanj, vključevanjem vseh članov tima in ustvarjanjem varnega prostora za delitev tudi manj prijetnih vsebin. V Primeri klasični pristop coachinga kombiniramo s terapevtskimi znanjem in metodami. Najpogosteje vključujemo področja transakcijske analize, geštaltske terapije, metode vedenjsko-kognitivne terapije, čuječnosti in teorijo psihodinamskih psihoterapevtskih pristopov.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium