Razvoj potencialovRazvoj potencialov – BetaOcenjevanje kompetenc po metodi 360˚

Ocenjevanje po metodi 360ᵒ omogoča, da zaposleni dobijo kar se da celovito povratno informacijo o svojem delu. V Skupini Primera vam pomagamo, da svoje kompetenčne modele pretvorite v tovrstno ocenjevanje, ali ga skupaj z vami razvijemo.

Ključna značilnost ocenjevanja kompetenc po metodi 360ᵒ je, da dobi posameznik povratno informacijo o svojem delu od ljudi, s katerimi pogosto sodeluje. Celovita povratna informacija je še posebej pomembna za vodje, saj imajo ti običajno zelo razvejane stike z različnimi deležniki.

Kaj je ocenjevanje po metodi 360ᵒ?

Pri ocenjevanju kompetenc po metodi 360ᵒ posameznikovo delovanje ocenjujemo z vidika kompetenc, ki so za uspešnost na določenem delovnem mestu pomembne. Posameznika (vodjo) običajno ocenjujejo njegovi nadrejeni, sodelavci na enaki ravni, podrejeni, oceni pa se tudi sam. V primeru delovnih mest, na katerih je posameznik v stiku tudi z zunanjimi strankami, lahko oceno kompetenc posredujejo tudi te. Ker povratne informacije o kompetencah posameznika podajajo različni ljudje, dobimo celovitejšo in manj pristransko sliko o njegovem delovanju. Take informacije so za posameznika močno orodje za krepitev njegovega samozavedanja. Organizaciji tovrstne informacije omogočajo boljši vpogled v vedenje in kompetence vodij ter na podlagi tega učinkovitejše načrtovanje razvoja vodij in ne nazadnje organizacije.

Sodelovanje s Skupino Primera

Za izvedbo ocenjevanja po metodi 360ᵒ je pomembno, da je v organizaciji vzpostavljen sistem kompetenc. To pomeni, da so v organizaciji opredeljene ključne spretnosti, sposobnosti, veščine, ki so nujne za uspešnost na posameznem (vodilnem) delovnem mestu.

Skupina Primera podjetjem nudi podporo pri ocenjevanju kompetenc po metodi 360ᵒ na različnih nivojih:

Pomemben element presojanja kompetenc je tudi usposobljenost ocenjevalcev. V Primeri zato pred izvedbo presoje ocenjevalce seznanimo s ključnimi informacijami o tem, kako naj presojajo zaposlenega, kaj naj upoštevajo in katerim pastem naj se skušajo izogniti. Rezultate testiranj za podjetja tudi obdelamo, pripravimo poročila in izvedemo razvojno naravnano podajanje povratnih informacij. Za slednje lahko usposobimo tudi notranji tim (Preberi več) vodij ali strokovnjakov v kadrovskem oddelku. Podjetjem pomagamo tudi pri načrtovanju nadaljnjih razvojnih aktivnosti (Preberi več).

Koristi tovrstnega ocenjevanja

Povratna informacija o ocenjevanju je običajno podana v obliki poročila in razgovora. Poročilo zajema grafični prikaz rezultatov glede na različne ocenjevalce in po posameznih kompetencah ter opisno poročilo. Ključni element tovrstnega ocenjevanja pa je razgovor z razvojno naravnanimi povratnimi informacijami. Povratne informacije lahko ocenjevanemu posamezniku posreduje njegov nadrejeni, kadrovska služba ali zunanji strokovnjak. Razvojno naravnan pogovor zaposlenemu omogoča, da se z rezultati seznani in jih komentira. Odlično ocenjene kompetence mu bodo dale zagon. Za nižje ocenjene kompetence pa je pomembno, da se s svojim vodjem ali kadrovsko službo dogovori o možnostih razvoja v določenem časovnem obdobju.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium