Razvoj potencialovRazvoj potencialov – BetaDelo s talenti v podjetjih

Pomagamo odkrivati zaposlene s potenciali, ki bodo vašo vizijo sposobni pretvoriti v rezultate. Skupaj z vami razmišljamo o sistemskih in razvojnih ukrepih, da lahko talenti svoje potenciale tudi uresničijo.

Delo s talenti je področje, na katerem se prepleta več kadrovskih aktivnosti: opredelitev obetavnih kadrov, načrtovanje kariernih poti, ocenjevanje kompetenc, karierno svetovanje in razvoj kompetenc. Cilj je pripraviti najperspektivnejše zaposlene za odgovorne funkcije v organizaciji.

Primerin pristop pri delu s talenti

Organizacije želijo običajno hitro odkriti, kdo so njihovi talenti. Pri tem je smiselno stopiti korak nazaj in opredeliti kriterije za izbiro talentov. To so lahko kompetence, skladnost z vrednotami ali s strateškimi cilji, delovni rezultati, izobrazba, starost, ambicije ali, najpogosteje, kombinacija vsega navedenega.

V Primeri se o nominiranih kandidatih najprej pogovorimo na kolegijih, kjer so prisotni vodje področij in kadroviki. Tako dobimo ožji seznam kandidatov, za katere ocenimo izraženost kompetenc. Vloga na prihodnost usmerjenih kompetenc je pomembna pri identifikaciji pravih talentov. Če imajo kandidati prave nastavke že danes, lahko z večjo gotovostjo napovemo, da bodo dosegali rezultate tudi v prihodnje. Največkrat oceni kompetenc dodamo še psihološke teste (še posebej koristni so razvojno naravnani Hoganovi vprašalniki, če je treba, pa oblikujemo tudi ocenjevalne centre.

S celovito povratno informacijo o kandidatovih potencialih seznanimo kadrovike, kandidat pa prejme informacije med kariernimi razgovori. Takrat se pogovorimo o lastni oceni kompetenc, kariernih ambicijah, pričakovanjih in interesih. Preverimo, kaj kandidata motivira in kaj ga moti v delovnem okolju. Precej časa namenimo tudi aktivnostim za razvoj kompetenc. Namen kariernih razgovorov je spodbuditi obetavnega zaposlenega k proaktivnemu delu za kariero.

Nadaljnje aktivnosti

Organizacijo zanimajo tako informacije o posamezniku kot tudi možni sistemski ukrepi. Trenutno je namreč precej težko privabiti in zadržati najboljše kadre. V Primeri zato pogosto razmišljamo o celovitih ukrepih, ki pozitivno vplivajo na blagovno ali storitveno znamko delodajalca in dvig zavzetosti.

Rezultati dela s talenti lahko nakažejo tudi druge smeri razvoja organizacije, pri katerih lahko pomagamo naročnikom:

 

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium