Odkrivanje potencialovOdkrivanje potencialov - AlfaPsihološko testiranje | psihološki testi

Psihološko testiranje v Primeri. Uporabljamo teste preverjenih založnikov, ki jih prilagodimo zahtevam delovnega mesta in podjetja. Do zdaj smo testirali že več kot 10.000 kandidatov iz različnih evropskih držav. Poročila, ki jih pripravimo, so strnjena in konkretna.

Psihološko testiranje najpogosteje zajema enega ali več testov sposobnosti in več vprašalnikov osebnostnih lastnosti. Psihološki testi se uporabijo, ko želimo pridobiti poglobljene informacije o kandidatih za delovno mesto ali obstoječih zaposlenih.

Kaj vam lahko razkrije psihološko testiranje?

Psihološki osebnostni testi pomagajo naročnikom odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • V kolikšni meri so kandidatove sposobnosti in lastnosti skladne z zahtevami delovnega mesta?
  • Kateri zaposleni je najboljši kandidat za interno razpisano delovno mesto?
  • Na katera področja morajo zaposleni usmeriti največ energije pri razvojnih aktivnostih?

Psihološko testiranje ne nadomešča selekcijskih metod, temveč jih dopolnjuje. Pogosto ravno s “psiho testi” pridobimo manjkajoče informacije o kandidatovih intelektualnih zmožnostih, ustvarjalnem potencialu, čustveni stabilnosti, načinu sodelovanja z drugimi, pristopu k delovnim nalogam.

Zakaj psihološki testi?

Psihološki testi (tudi psihometrični testi) so v današnjih časih povsem standardizirana in objektivna orodja, s katerimi se oceni posameznikova osebnost. V praksi se psihološki testi uporabljajo za ocenjevanje prednosti in pomanjkljivosti potencialnega kadra in ujemanje oseb s klimo v podjetju.

Psihološko testiranje v Primeri

psihološko testiranje zaposlenih

V Primeri uporabljamo psihološke teste osebnosti preverjenih založnikov. Pred testiranjem najprej izberemo pravo kombinacijo testov sposobnosti in vprašalnikov osebnosti. Na izbiro vplivajo zahteve delovnega mesta in raven izobrazbe kandidata. Delovna mesta z večjo odgovornostjo praviloma zahtevajo več kompetenc, zato je tudi testiranje obsežnejše.

Nato se povežemo s kandidatom, ga seznanimo s postopkom in uskladimo termin testiranja. Psihološke teste lahko izvedemo na naši lokaciji, pri naročniku ali v celoti preko oddaljenega dostopa. Celotno testiranje običajno traja od 2,5 do 4 ure, odvisno od števila uporabljenih testov.

Psihološko testiranje je občutljiv postopek, ki zahteva diskretnost. Kadar testiranje izvajamo v svojih izobraževalnih prostorih na Rimski 6 v Ljubljani ali na Prešernovi cesti 5 v Ljubljani, zagotavljamo, da sta kandidatom zagotovljena mir in zasebnost. Pri internih kandidatih medsebojno poznavanje kandidatov ni težava, zato testiranje izvajamo tudi v manjših skupinah. To je za naročnika stroškovno ugodneje.

Kandidate pred testiranjem seznanimo s pogoji sodelovanja in varovanja podatkov (GDPR), nato pa izvedemo testiranje po natančno določenih navodilih. Testiranje izvajamo diplomirani psihologi. Kadar testiranja ne moremo izpeljati v slovenskem jeziku, uporabimo Hoganove osebnostne vprašalnike  (prilagojeni so za več kot 40 jezikov) ali vprašalnike, ki jih kupimo od tujih založnikov.

Informacije o rezultatih psihološkega testiranja

Testirali smo že več kot 10.000 ljudi v različnih evropskih državah. Izkušnje so še posebej pomembne pri interpretaciji rezultatov psiholoških testov. Večje število psihologov pomeni tudi hiter odziv na potrebe naročnika. Od potrebe po testiranju do povratnih informacij pogosto mine le nekaj dni. Povratne informacije podjetju podamo v ustni obliki ali pripravimo strnjeno pisno poročilo. Povratne informacije o rezultatih psihološkega testiranja pa seveda omogočamo tudi kandidatom, ki so pri nas opravili testiranje.

psiho testi

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium