Sistemske rešitveSistemske rešitve - AlfaVzpostavljanje kompetenčnega modela

Opredeljene kompetence so lahko temeljni vir informacij za integrirane kadrovske procese. Določajo usmeritve pri izbiri novih sodelavcev, opredeljujejo razvojne korake na karierni poti in so v pomoč pri odkrivanju razvojnih usmeritev za zaposlene.

Glavni namen uvajanja kompetenc v organizacije je običajno potreba po večji učinkovitosti zaposlenih, skupine ali organizacije kot celote. Kompetence oziroma kompetenčni modeli namreč predstavljajo želeno stanje, h kateremu so usmerjeni vsi kadrovski procesi.

Kaj so kompetence?

Kompetence so kombinacija znanja, veščin in osebnostnih lastnosti, ki jih zaposleni potrebujejo za kakovostno opravljanje dela. Lahko jih delimo na mehke, psihološke kompetence (npr. prepričljivost, odpornost proti stresu, analitično razmišljanje) in trde, strokovne kompetence (znanje Excela, ruskega jezika, SEO …).

Vsako delovno mesto zahteva večje število kompetenc. A oblikovanje seznama kompetenc pri kadrovskih aktivnostih ni v pomoč. Določiti je treba najpomembnejše kompetence, jih hierarhično organizirati, razvrstiti glede na delovna mesta in opredeliti z merljivim vedenjem. Tak organizirani sistem kompetenc imenujemo kompetenčni model.

Uporaba kompetenčnega modela

Kompetence je mogoče organizirati v kompetenčne modele na različne načine, glavno vodilo pri tem pa so potrebe organizacije. Smiselno oblikovani kompetenčni modeli tvorijo jedro, okrog katerega se vrti veliko kadrovskih aktivnosti:

  • Kadrovska selekcija. Pri kandidatih preverjamo izraženost ključnih kompetenc.
  • Razvojne aktivnosti. Zaposlene ocenimo glede kompetenc. Razvojne vrzeli so predmet usposabljanja in drugih razvojnih aktivnosti.
  • Načrtovanje kariere. Zaposlene usmerjamo na tista področja dela, na katerih njihove kompetence najbolje pridejo do izraza.

Primerin pristop pri sestavljanju kompetenčnega modela

V Primeri stremimo k strokovnim, a intuitivnim, vitkim, razumljivim kompetenčnim modelom. Sestavljamo jih z zaposlenimi in za zaposlene, zato je v proces vključenih več ljudi:

  • Če je mogoče, naročniku pomagamo sestaviti projektno ekipo, s katero usklajujemo ključne aktivnosti in rešitve.
  • Kvalitativni intervjuji z uspešnimi sodelavci. Z vprašanji in s podvprašanji usmerjamo zaposlenega k natančnemu opisu vedenja v situacijah, v katerih je dosegal nadpovprečen uspeh.
  • Integracijske delavnice. Po intervjujih izvedemo temeljito analizo in odkrijemo najpomembnejše vedenje. Udeleženci delavnic ključno vedenje intuitivno kombinirajo v sklope kompetenc.
  • Fokusne skupine. Osnutke kompetenčnih modelov preverjamo in dopolnjujemo v fokusnih skupinah.
  • Če so kompetence namenjene večjemu številu zaposlenih, končne različice preverimo tudi s krajšimi raziskavami.

Vse oblike skupinskega dela so izrazito interaktivne. Vključujejo veliko vizualno bogatega materiala in fizičnega premikanja elementov. Tako skupaj zgradimo rešitev, ki je uporabnikom blizu in jo posledično lažje sprejmejo za svojo.

Trajnost rešitev

Vsi kompetenčni modeli po določenem času zastarajo. Pri naših modelih razmišljamo o kompetencah, ki so ključne za uspešno delo v prihodnjih letih. S tem podaljšamo življenjsko dobo kompetenčnega modela. Način, ki temelji na vključevanju kadrovskih sodelavcev, zapušča organizaciji veliko količino znanja. Manjše dopolnitve kompetenčnega modela lahko izvajajo kadroviki sami, saj so bili udeleženi v vseh fazah nastajanja modela.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium