TreningiTreningi - AlfaVODENJE TIMA NA DALJAVO

Več in pogostejše delo na daljavo prinaša nove izzive tudi za vodje. Poskrbite, da boste za tovrstni način dela pripravljeni in bodo digitalna orodja vaš zaveznik.

Več in pogostejše delo na daljavo prinaša nove izzive tudi za vodje. Pojavijo se lahko številne skrbi in vprašanja, kot so: kako zagotoviti pripadnost zaposlenih, ali bodo zaposleni resnično delali za podjetje ali čas izkoristili za druga opravila, kako naj spremljam njihovo delo, klimo v timu in sem informiran o tem, kaj potrebujejo ter še kaj.

Delavnica o vodenju tima na daljavo je namenjena ravno tovrstnim stiskam in vprašanjem vodij. Teme, ki jih obravnava se dotikajo povezovanja ekipe, sodelovalnega načina dela, organiziranja sodelavcev, motiviranja in vodenja k rezultatom.

Delavnico lahko za vaše podjetje in vaše zaposlene pripravimo po naročilu in jo časovno ter vsebinsko prilagodimo vašim izzivom.

 

Kdo največ pridobi z delavnico?

 • Vodje, katerih zaposleni delajo na daljavo.
 • Vodje projektov, ki vodijo raznolike, lokacijsko razpršene ali mednarodne time.
 • Notranji trenerji, mentorji, ki svoje mentorirance spremljajo na daljavo.

 

Naučili se boste:

 • kakšen je pomen in vloga zaupanja pri vodenju na daljavo;
 • s čim se najverjetneje soočajo vaši zaposleni pri delu na daljavo in kako jih z vodenjem podpreti;
 • kako zagotavljati učinkovitost in doseganje ciljev, ko ne morete preprosto pristopiti do sodelavcev in preveriti, kako jim gre;
 • osnovnih principov, kako vas digitalna orodja lahko pri vodenju podpirajo namesto ovirajo;
 • na kak način zagotavljati kontinuiran razvoj posameznika in tima, ki dela na daljavo;
 • da obstaja vrsta orodij, ki vam lahko vodenje na daljavo olajšajo.

 

Metode dela:

Predlagane vsebine so predvidene za delavnico, ki traja 4 pedagoške ure s 15‐minutnim odmorom.

Digitalno okolje za izvedbo online delavnice izberemo v dogovoru z naročnikom (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex Meetings ,…).

Delavnica poteka v online obliki z enim ali po potrebi (veliko število udeležencev) dvema izkušenima predavateljema. Zasnovana je tako, da spodbudi individualno refleksijo vodij, in sicer z uporabo sodobnih digitalnih orodij. Zaradi tega je delavnica precej interaktivna. Udeleženci bodo izmenjali izkušnje, delili dobre prakse, trener pa bo povedano nadgradil s strokovnimi vsebinami in lastnimi izkušnjami. Izvedli bomo demonstracijo novih veščin in spodbudili udeležence k iskanju kreativnih rešitev v digitalnem okolju. Oblikovali bomo nastavke za osebni načrt sprememb pri vodenju zaposlenih. Delavnico bomo zaključili z viri in orodji, ki lahko pomagajo pri nadaljnjem razvoju veščin vodenja v digitalnem okolju.

 

Okvirni program delavnice:

 • Začetek resnične digitalne dobe: kakšne spremembe prinaša pri vodenju zaposlenih?
 • Pomen medsebojnega zaupanja in ciljnega vodenja pri vodenju na daljavo.
 • Iskanje ravnovesja med organizacijskimi pravili in prilagajanjem zaposlenim.
 • Več kot video klici: vključevanje zaposlenih v skupinske oblike dela.
 • Povratne informacije za razvoj in usmerjanje zaposlenih.
 • Psihološke potrebe pri delu na daljavo.
 • Kako oblikovati pripadnost timu in organizaciji v digitalni dobi?
 • Orodja in viri, ki so v pomoč pri vodenju na daljavo.

 

Cena:

180 € + DDV na pedagoško uro (moderiranje enega izkušenega trenerja)

250 € + DDV na pedagoško uro (dva izkušena trenerja).

 

Izvajalec:

Delavnice izvajata Andrej in Petra.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium