ReferenceSistemske rešitveVzpostavitev modela kompetenc

28 oktobra, 2019
ref_vkm
  • Ministrstvo za javno upravo
  • Izvedba: 2018–2019

Z namenom uresničevanja zastavljenih ciljev Vlade Republike Slovenije glede strategije razvoja javne uprave je Ministrstvo za javno upravo začelo izvajanje operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih, v okvir katere je bil umeščen tudi projekt Vzpostavitev kompetenčnega modela (VKM).

Za zagotovitev strokovne podpore pri projektu je bilo v letu 2017 objavljeno javno naročilo, na katerem je bilo kot najboljši ponudnik izbrano podjetje Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve, d. o. o. Projektne aktivnosti smo začeli februarja 2018, zaključili pa smo jih v skladu s časovnico na začetku aprila 2019.

Namen projekta VKM je bil oblikovati in vzpostaviti model kompetenc za organe državne uprave, tj. za vsa ministrstva, organe v sestavi ministrstev, vladne službe in upravne enote. V projekt zaradi svoje specifičnosti nista bili vključeni Slovenska vojska in Policija. Projekt je bil razdeljen v dve fazi. V prvi fazi smo pripravili temeljne kompetence, to je tiste, ki veljajo za vse zaposlene v državni upravi, ter vodstvene kompetence za tri različne ravni vodenja. Za oboje smo pripravili tudi vprašalnike za njihovo presojo (v obliki za samopresojo in obliki za presojo drugega) ter vedenjska vprašanja za ugotavljanje kompetenc v selekcijskih postopkih. Ob zaključku prve faze projekta smo za presojanje in podajanje razvojno naravnanih povratnih informacij o temeljnih in vodstvenih kompetencah usposobili okvirno 140 mandatnih vodij.

V drugi fazi so bile oblikovane delovnospecifične kompetence glede na po vsebini dela sorodne sklope delovnih mest. Tudi za presojanje teh kompetenc so bili pripravljeni vprašalniki v obliki za samopresojo in presojo drugega. Tudi za preverjanje delovnospecifičnih kompetenc so bila pripravljena vedenjska vprašanja. Temu je sledilo izobraževanje za presojo kompetenc in podajanje razvojno naravnanih povratnih informacij za okvirno 800 vodij na drugi in tretji ravni vodenja. Informacije o projektu so dostopne tudi na spletni strani ministrstva (spletna stran).

Ob zaključku projekta sta bila oblikovana tudi priročnika za presojanje in razvoj kompetenc, in sicer oblika za vodje, ki je bolj jedrnata, ter obsežnejša oblika za kadrovike. Do priročnika za vodje lahko tudi vi dostopate na navedeni povezavi. Usposobljenih je bilo tudi 31 notranjih trenerjev s poglobljenim znanjem o pripravi, presojanju in podajanju povratnih informacij o kompetencah. Ti so pomembna podporo projektu, da zaživi in se razvija tudi v prihodnje.

Čeprav je bil projekt zelo obsežen in se je nanašal na občutljivo področje presojanja kompetenc vodij in zaposlenih, je bil med zaposlenimi odlično sprejet. K temu je prispeval vključujoč način dela, saj je v nastajanju kompetenc sodelovalo več kot 200 zaposlenih iz različnih ministrstev. Zaposleni so bili v nastanek modela vključeni bodisi na podlagi udeležbe v intervjujih, s katerimi smo pridobivali ključne informacije o kompetencah za učinkovito upravljanje dela, bodisi na podlagi sodelovanja v delavnicah, fokusnih skupinah, posvetih ali na podlagi izpolnjevanja anketnega vprašalnika. K uspehu projekta sta prispevala tudi odlično sodelovanje med naročnikom in izvajalcem ter zagnanost partnerjev na obeh straneh.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium