Razvoj potencialovReferenceSkupinski coaching vodij

28 oktobra, 2019
skupinski_coaching_1280x720
  • Veliko slovensko podjetje, logistika
  • Izvedba: 2017

Glavni izziv podjetja je bil, da so zaradi dislociranih enot vodje na srednjem nivoju nepovezani med seboj. Zaradi tega ne prihaja do prenosa znanja in primerov dobre prakse, čeprav se pri delu srečujejo z zelo podobnimi problemi. Z organizacijo skupinskih coachingov je naročnik tem vodjem želel ponuditi možnost kakovostne izmenjave informacij o pristopih k vodenju in reševanju problemov. Namen coachinga je tako bil, da vsakdo, ob pomoči svojih kolegov, profesionalno zraste kot vodja.

V skupinski coaching je bilo vključenih več kot 60 vodij, zato smo jih razdelili na manjše skupine po osem oseb. Z vsako skupino smo izvedli šesturni srečanji. Na prvem srečanju so si udeleženci med seboj izmenjali vodstvene pristope, ki nagovarjajo psihološke potrebe zaposlenih: zaupanje, sočutje, stabilnost in upanje. Prav tako so udeleženci imeli priložnost izpostaviti najbolj pereče izzive pri delu, drugi pa so prispevali k iskanju rešitev. Iz prvih srečanj so se izkristalizirali določeni skupni izzivi, ki smo jih uporabili na drugem srečanju. Na drugem srečanju si je vsaka skupina izbrala en skupni izziv, rešitve pa smo iskali z različnimi tehnikami sodelovalnega razmišljanja. Vsa srečanja smo zapisali. Udeležili so se jih tudi interni coachi podjetja in s tem krepili svoje veščine vodenja timskega procesa. Udeleženci so po zaključenih srečanjih izrazili željo po nadaljevanju. Prepoznali so namreč, da so začeli delovati bolj kot tim in manj kot skupina.

KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
KONTAKTStopite v stik z nami
Primera je svetovalno podjetje, ki se ukvarja s prepoznavanjem in razvojem potencialov ter opolnomočenjem organizacij.
NAŠE LOKACIJEKje nas najdete?
https://www.skupinaprimera.si/wp-content/uploads/2019/08/img-footer-map-02.png
POVEZAVENe spreglejte
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium

Copyright © 2019 Skupina Primera d.o.o.. Made by: Erpium